Meisje-zonder-ster-op-shirt-heelDe Clínica Babilónica, het Expertisebureau voor Meertalige Ontwikkeling, wil u een verantwoorde en duurzame aanpak aanbieden van het omgaan met meertaligheid in de samenleving, in het bijzonder in de thuissituatie en in het (vroege) onderwijs. De Clínica steunt logopedisten in de diagnostiek en therapie van hun meertalige klanten. Het leidende principe is de maximale benutting van meertaligheid. Voor betrokkenen zoals ouders, logopedisten, klinisch linguïsten, spraak-taalpathologen, leerkrachten, peuterspeelzaalleiders, vrijwilligers in het talenonderwijs aan immigranten, tolken, etc., organiseert de Clínica op maat ingerichte presentaties, workshops en studiedagen over meertalige ontwikkeling. De Clínica ontwikkelt adviezen voor scholen, gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere instellingen voor adequate, praktijkgerichte beleidsoplossingen die recht doen aan de aard van meertalige ontwikkeling, die de betrokken mensen in hun waarde laten en vaak nog het goedkoopste zijn ook.

Mijn naam is Manuela Julien; ik ben logopedist, klinisch linguïst en ook taaldocent (van het Portugees, mijn moedertaal). Ik voel me betrokken bij vraagstukken rondom meertaligheid en maatschappij. Mijn drive is om projecten te ontwikkelen die meer inzicht geven in, en oplossingen leveren voor de problemen die men ervaart rondom het thema meertalige ontwikkeling. Met mijn enthousiasme stimuleer ik anderen en breng ik de projecten over meertalige ontwikkeling tot goede resultaten.

Waarom deze website?

Taalstoornissen bij Meertalige kinderen diagnose en behandelingHet idee voor deze website is ontstaan toen ik bezig was aan mijn boek ‘Taalstoornissen bij meertalige kinderen. Diagnose en behandeling’ (uitgegeven bij Pearson Assessment and Information). De bijlagen in het manuscript werden te groot en zouden eigenlijk ingekort moeten worden. Maar om die informatie toch met collega’s te delen maak ik ze via deze website toegankelijk. Ik hoop dat dit je kan helpen in het dagelijkse werk met meertalige kinderen met taalproblemen. De informatie in het boek en op deze website is geïnspireerd door jaren ervaring met het werken met kinderen met taalstoornissen en met zich normaal ontwikkelende meertalige kinderen. Taal is een fundamenteel en machtig menselijk cognitief vermogen dat zich gedurende ons hele leven ontwikkelt in de context van sociale interactie. Er zijn echter kinderen die om de ene of andere reden moeite hebben met het ontwikkelen van dit essentiële menselijke kenmerk. Deze kinderen hebben dus een taalstoornis. De achterliggende oorzaak is heel divers. Communicatie met de omgeving en ontplooiing op school worden hierdoor belemmerd. Gelukkig werken verschillende disciplines samen om kinderen met taalproblemen te helpen. Wanneer kinderen met taalontwikkelingsproblemen meer dan één taal spreken, wordt vaak de vraag gesteld of het wel slim is om zo’n kind meertalig op te voeden of misschien zelfs wel nadelig. De vraag leeft niet alleen bij ouders en familieleden, maar ook bij professionals. Het doel van het boek ‘Taalstoornissen bij meertalige kinderen. Diagnose en behandeling’ en van deze website is om een brug te slaan tussen de beschikbare theoretische en wetenschappelijke informatie en de praktische situaties waarmee professionals zoals leerkrachten, logopedisten, klinisch linguïsten en spraak-taalpathologen, maar ook vele anderen, dagelijks te maken hebben. Uit eigen ervaring en van collega’s weet ik dat het niet eenvoudig is om die theoretische informatie in het complexe dagelijkse werk met meertalige kinderen toe te passen.

Over de naam van het Expertisebureau voor Meertalige Ontwikkeling

Meertaligheid een probleem: de Toren van BabelIn Babel (Babylon) probeerden de mensen een toren naar de Hemel toe te bouwen. Dit is een bekend verhaal uit het oude Testament. God vond de mensen daarmee toch een tikkeltje te hooghartig worden en liet ze plotseling allemaal een verschillende taal praten. Door de ontstane Babylonische spraakverwarring lukte het de bouwvakkers niet meer met elkaar te communiceren en de toren af te maken. Al die mensen zullen wel als een haas naar de dokter zijn gerend en kwamen zo terecht in de Babylonische kliniek, of, in het Portugees, de ‘Clínica Babilónica’.
De Clínica is gespecialiseerd in meertalige ontwikkeling en taalverwerving binnen een eentalige en meertalige context en de belangrijkste boodschap is: ‘Meertaligheid is een grote rijkdom en veroorzaakt normaliter geen problemen of vertragingen in de ontwikkeling, noch verwarring.’ Het gebeurt echter soms dat een meertalig kind moeite heeft met de ontwikkeling van zijn of haar eerste taal (of talen), net zoals bij eentalige kinderen kan gebeuren. Dit kind heeft mogelijk een taalstoornis en moet geholpen worden.