Beschrijving van het boek en reacties

Julien, Manuela (2008). Taalstoornissen bij meertalige kinderen. Diagnose en behandeling. Met voorwoord door Jan de Jong en Ineke van de Craats en illustraties van Sandra Verkaart. Pearson Assessment and Information. Eerste druk mei 2008. Tweede druk augustus 2013. Derde, herziene druk maart 2019.

Beschrijving door de uitgever
Bij de diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen is het belangrijk om stil te staan bij de achtergrond van kinderen (en hun ouders). Taalstoornissen bij meertalige kinderen geeft inleidende informatie over de achtergrond van immigranten, de samenstelling van de Nederlandse maatschappij en de normale meertalige taalontwikkeling. Want wie zich als hulpverlener bewust is van verschillen en overeenkomsten, eigen vooroordelen wil ontdekken en onze maatschappij met een andere bril wil bekijken, krijgt een kritische en open houding. En dat komt een correcte diagnostiek en een adequate behandeling van meertalige kinderen en hun taalontwikkeling ten goede! Manuela Julien beschrijft in Taalstoornissen bij meertalige kinderen kenmerken van specifieke taalstoornissen en best practices die in Nederland en daarbuiten gangbaar zijn bij onderzoek en behandeling van deze groep. Het boek biedt een eerste kennismaking voor diegenen die in hun werk te maken hebben met deze problematiek. Taalstoornissen bij meertalige kinderen richt zich voor een belangrijk deel op logopedisten. Maar ook andere professionals die willen weten hoe taalproblemen bij deze kinderen kunnen worden vastgesteld en behandeld, vinden in deze uitgave bruikbare informatie.
Nieuw in de derde editie (maart 2019): de derde editie is compleet geüpdatet aan de hand van nieuw onderzoek. Het boek bevat een goede praktische vertaling naar de praktijk, doordat het wetenschappelijke onderzoek gekoppeld wordt aan praktijksituaties. Bij de derde editie van het boek is een companion website beschikbaar waarop de invulformulieren te vinden zijn. De link naar deze website is in het voorwerk van het boek te vinden.
Bron: Uitgeverij Pearson

Meertaligheid.be (Meertaligheid als meerwaarde) (laatst gezien op 19 oktober 2015)
Inhoud en opzet: Manuela Julien beschrijft in ‘Taalstoornissen bij meertalige kinderen’ kenmerken van specifieke taalstoornissen en best practices die in Nederland en daarbuiten gangbaar zijn bij onderzoek en behandeling van deze groep. Het boek biedt een eerste kennismaking voor diegenen die in hun werk te maken hebben met deze problematiek.

Recensent ‘PCWE’ op Bol.com (25 oktober 2013, laatst gezien 22 juni 2018)
Een aanrader. In dit boek wordt veel informatie gegeven. Het belang van het spreken van de moedertaal wordt goed uitgelegd. De indeling in hoofdstukken is logisch en is goed opgebouwd: meertaligheid; meertalige mensen in Nederland; verschillende culturen; de normale taalontwikkeling, algemene en specifieke kenmerken; taalontwikkelingsstoornissen bij meertalige kinderen; diagnose en behandeling van taalstoornissen; opstellen van een behandelplan.
Het boek bevat handige formulieren en een checklist. Ook worden er materiaal- en literatuursuggesties gegeven incl. verwijzingen naar websites. De verklarende woordenlijst achterin is ook handig.
Een studieboek met veel vaktermen. Voor logopedisten zeer goed bruikbaar. Een heel aantal mensen zal de adviezen over meertalig opvoeden moeten bijstellen!
Pluspunten: Overzichtelijk

Recensent ‘ACaroline’ op Bol.com (21 oktober 2015, laatst gezien 22 juni 2018)
Ik raad dit product aan
– Heldere boodschap
– Overzichtelijk
– Praktisch toepasbaar
– Volledig
Een duidelijk en helder boek met veel tips. Een absolute must voor iedere logopedist.

Onderwijsdatabank.nl (laatst gezien 23 januari 2015)
Inleidende informatie over de achtergrond van immigranten, de samenstelling van de Nederlandse maatschappij en de normale meertalige taalontwikkeling. Bij de diagnostiek en behandeling van meertalige kinderen is het namelijk belangrijk om stil te staan bij de achtergrond van kinderen (en hun ouders). Naast een beschrijving van de kenmerken van specifieke taalstoornissen bij meertalige kinderen en de best practices die in Nederland en daarbuiten gangbaar zijn bij onderzoek en begeleiding van deze groep kinderen, wordt ingegaan op de houding van de hulpverlener en de communicatieproblemen die verband houden met de etnische achtergrond van het kind. 

De Boekensalon.nl (2013)
Geboren en getogen in Mozambique en met persoonlijke en zakelijke ervaringen in de Verenigde Staten en België heeft de inmiddels vijftigjarige auteur, zelf moeder van twee zonen, een brede kijk op het fenomeen van meertaligheid bij kinderen. Zij beschrijft op een deskundige en wetenschappelijke manier haar successen bij het behandelen van logopedische en taalproblemen bij kinderen die in een meertalig milieu opgroeien. Het boek bevat voor de geïnteresseerde logopedist een veelheid aan tabellen, een verklarende woordenlijst en literatuurlijst.

Marja van Paassen, logopedist, in Logopedie en Foniatrie, nummer 11, 2009, p. 363
Manuela Julien is, zoals in het boek meerdere keren wordt opgemerkt, ervaringsdeskundige op het gebied van meertaligheid. Niet alleen houdt zij zich al meer dan twintig jaar bezig met taalproblemen bij meertaligen; ook is zij moeder van twee meertalige zonen. Het boek telt negen hoofdstukken. Onbekende termen staan cursief en worden uitgelegd in de verklarende woordenlijst aan het eind van het boek. Elk hoofdstuk, behalve het eerste, eindigt met een samenvatting en opdrachten die prima te gebruiken zijn in het competentiegericht (logopedie)-onderwijs. Daarnaast zijn veel cases in de tekst opgenomen. Naast de ‘gebruikelijke’ hoofdstukken over normale meertalige ontwikkeling en specifieke taalstoornissen wordt in dit boek ook de (mis)communicatie met de cliënt beschreven. In hoofdstuk drie wordt een aantal herkenbare communicatieproblemen opgevoerd (bijvoorbeeld ‘vaak zeggen ze dat alles goed gaat, terwijl dat niet zo is’) waar voor Manuela Julien praktische oplossingen geeft. Dit gebeurt met behulp van drie stappen: vraag de cliënt naar de verwachtingen van de hulpvraag; maak duidelijk wat de eigen verwachtingen zijn; handel pas nadat de verwachtingen van en voor beide partijen duidelijk zijn. In hoofdstuk een wordt ingegaan op het gebruik van bestaande tests die vooral de taalbeheersing meten. Hoofdstuk zeven gaat over de alternatieve onderzoeksbenaderingen en middelen waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de dynamische (of interactieve) diagnostiek (DD). Volgens de verklarende woordenlijst wordt bij DD hulp geboden tijdens het testen. De onderliggende idee is dat de piekprestatie (die wordt beïnvloed door de onderzoeker) van het kind meer informatie geeft. In de laatste hoofdstukken gaat het over het wel of niet behandelen van taalstoornissen en het opstellen van een behandelplan. In de bijlagen vindt de lezer onder meer formulieren voor de anamnese van het taalaanbod, voor de beoordeling van de spontane taal en voor de wensen van ouders. Ook worden per hoofdstuk suggesties voor materiaal en literatuur gegeven. Het is een prettig leesbaar boek dat, ondanks de conclusie dat er nog veel lacunes zijn op het gebied van onderzoek naar taalstoornissen bij meertalige kinderen, zeer compleet is. Een boek waarin de auteur kijkt naar wat er wel voorhanden is en deze informatie, uitgerust met praktische handvatten voor onderzoek, diagnostiek en behandeling, helder geformuleerd heeft gebundeld. Naast (aanstaande) logopedisten die hier hun voordeel mee kunnen doen, zullen ook andere professionals die met deze problematiek te maken hebben, hierin waardevolle informatie kunnen vinden.

Geef een antwoord

Reacties zijn zeer welkom. Je email adres wordt niet gepubliceerd. Berichten aan mij graag via het contactformulier. Bij verplichte velden staat een *

  ×  3  =  30

↓