Vandaag is het internationale dag van de moedertaal

#Moedertaal is waarin een kind normen en waarden krijgt geleerd

Het idee om een internationale dag van de moedertaal te vieren was het initiatief van Bangladesh. In 1999 werd het voorstel door UNESCO goedgekeurd en sinds 2000 wordt er in de hele wereld aandacht aan besteed. 21 Februari is de dag dat in Bangladesh stil wordt gestaan bij de strijd om erkenning van de Bangla taal.

UNESCO gelooft in het belang van culturele en taalkundige diversiteit en dat deze bijdragen aan een duurzame samenleving.

Helaas staat taalkundige diversiteit in toenemende mate onder druk. Dit komt o.a. omdat sommige talen minder belangrijk of minder nuttig worden gevonden dan anderen. Sprekers van die talen zijn er in een steeds kleiner aantal en als gevolg daarvan verdwijnen steeds meer talen.

Respect voor je #Moedertaal is respect voor jou als mens

Ongeveer 40% van de wereldbevolking heeft geen toegang tot onderwijs in de taal die ze het beste spreken en begrijpen. Gelukkig is er ook vooruitgang. Er is steeds meer meertalig onderwijs, met de moedertaal als basis. Steeds meer wordt het belang hiervan ingezien, vooral in de beginfase van het onderwijs.
Bron: UNESCO

Moedertaal is waarin een kind normen en waarden krijgt geleerd. Hij geeft een gevoel van geborgenheid en thuis; hij is de basis voor het leren van andere talen; hoe rijker de moedertaal, hoe meer je hetzelfde wilt leren zeggen in andere talen die je leert.

Respect voor je moedertaal is respect voor jou als mens. Erkenning van je moedertaal laat jou er bij horen.

Proficiat Elma Blom

Prof. dr. Elma Blom is nu hoogleraar Taalontwikkeling en Meertaligheid in Gezin en Onderwijs bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Een groot deel van haar onderzoek en publicaties gaat over de taalontwikkeling van meertalige kinderen. Bij de aanvang van zo’n prestigieuze aanstelling hoort een spreekbeurt, een ‘oratie’. Het was erg leuk om daar op 11 januari  bij te zijn. Elma’s wetenschappelijk inzicht staat haar toe om haar persoonlijke ervaringen met een scherpere blik te interpreteren.  In haar oratie haalde zij hier wat van aan.

Zo was het gezin een paar jaar in Canada geweest. Terug  in Nederland werd dochter van 6 jaar  op de eerste schooldag getest met de cito-toetsen om vast te stellen of ze in groep 3 of 4 geplaatst zou worden. Wat bleek? Ze zou een taalachterstand hebben!

Elma vertelde dat dit kwam omdat dochter getest werd in een taal die ze nog niet voldoende beheerste voor onderwijsdoelen. Haar rapporten van de Engelstalige school waarop ze in Canada had gezeten lieten echter geen enkel probleem zien. En die eerste schooldag hier, waarop ze zich hadden verheugd, met nieuwe klasgenoten en een nieuwe juf of meester, werd eigenlijk een verdrietige dag…

Helaas is haar ervaring de realiteit van veel kinderen die uit het buitenland naar Nederland komen en dus kennelijk ook van kinderen die in Nederland zijn geboren maar thuis of op hun school met een andere taal te maken hebben.

Het #onderwijs heeft een achterstand in de kennis over #taalachterstand

 ‘… Deze kinderen hebben geen taalachterstand.  Er bestaat wel een achterstand, maar dat is de achterstand in de kennis bij scholen en leerkrachten.’

Mijn reactie: dat klopt! Dit is natuurlijk een treurige realiteit maar wat ben ik blij dat iemand die op deze invloedrijke stoel zit, dit ook zo ziet ! Zo wordt de kans groter dat er iets verandert!

Als je meer wilt lezen: https://www.uu.nl/onderzoek/dynamics-of-youth/taalontwikkelingsexpert-elma-blom