8 en 22 november 2019: Cursus Meertaligheid, in Wageningen e.o.

Meertaligheid en Taalstoornissen: hoe ga ik hiermee om?

Er zijn veel meertalige kinderen in Wageningen en omstreken. Alle kinderen, dus ook meertalige, kunnen een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis hebben. Dat kan grote invloed hebben op de communicatie op school en met familieleden en vrienden.
Ouders, en vooral immigranten, vragen zich af ‘Kan ik dan maar beter mijn moedertaal niet gebruiken?’;  of ‘Moet ik Nederlands met mijn kind praten? Maar ik ken Nederlands nog niet zo goed ….’.
Er zijn veel overwegingen bij besluiten over het omgaan met de meertaligheid van onze kinderen. De situatie is in ieder gezin anders.
De cursus, op twee avonden in november 2019, biedt handvatten voor het dagelijkse leven, gebaseerd op onderzoek en ervaringen in en buiten Nederland. Hij wordt georganiseerd en aangeboden door de Volksuniversiteit Wageningen en verzorgd door Clínica Babilónica.

↓