Cyclus: 100 jaar inburgeren en integreren

Een serie van 6 sessies waarin inburgeren en integreren van ‘buitenlanders’/’immigranten’/’allochtonen’/’mensen-met-een-migratieachtergrond’ in een historisch kader wordt geplaatst en waarbij zowel de kijk daarop vanuit de traditionele Nederlandse samenleving als die vanuit de immigranten en hun culturen wordt besproken. Toegang is gratis. Lokatie: Openbare Bibliotheek (de BBLTHK), Stationsstraat 2, Wageningen.

De bijeenkomsten richten zich op de verschillende zienswijzen op en (voor)oordelen over immigratie, immigranten en Nederlanders. Na een of meer korte inleidingen wordt het publiek uitgenodigd om met elkaar en met de inleiders in gesprek te gaan. Er worden geen conclusies getrokken en geen samenvattingen gegeven. Het gesprek zelf is het doel!

Sessie 1: Ervaringen en observaties van oudkomers (6 juli 2019)
In de eerste bijeenkomst staan de verhalen centraal van enkele immigranten die 20 tot 30 jaar geleden in Nederland kwamen wonen. Hoe waren zij voorbereid en wat troffen zij hier aan?  Wat zijn de belangrijkste succesfactoren voor hun geweest bij het vinden van hun plekje in de Nederlandse samenleving?

Sessie 2: 100 jaar geschiedenis van inburgeren en integreren in Nederland (18 september 2019)
Migratie en integratie staan veel in de aandacht. Dat dit niet nieuw is, laat Siel van der Ree (expert migratiegeschiedenis) zien in zijn lezing. Hij vertelt hoe Nederland de afgelopen eeuw is omgegaan met migratiestromen en inburgering. Hierbij besteedt hij speciale aandacht aan hoe het onderwijs daarop (al dan niet) inspeelde. Van der Ree heeft zelf een migratieachtergrond. Hij is als jonge repatriant uit voormalig Nederlands Indië naar Nederland gekomen.

Sessie 3: De stem van de nieuwkomers (16 november 2019)
Immigranten die pas kort in Nederland wonen vertellen over hun ervaringen. Aan het woord komen verschillende mensen, allemaal met hun eigen persoonlijke verhaal en ervaring. Niet iedereen blijkt erg goed op Nederland te zijn voorbereid.

Sessie 4: Succesverhalen (9 januari 2020)
Vandaag is het de beurt aan een drietal immigranten die al langer in Nederland zijn en ‘het gemaakt hebben’ in de Nederlandse samenleving. Dwz ze zijn aan het werk, doen gewoon mee en zijn daarin niet anders dan wie ook. Of toch? Het gesprek gaat over hun ervaringen met inburgeren, discriminatie en goedbedoelde onbewuste kleinering.
Zie het artikel van Pauline Schakenbos in het lokale huis-aan-huis blad ‘De Stad Wageningen’ over Sessie 4.

Sessie 5: Hoe inburgeren en integreren anders kan (2 maart 2020)
In de Bibliotheek om 19:30 uur. Aanmelden is niet nodig en toegang is gratis. De organisatoren van deze serie presenteren vanavond zelf, en op basis van hun eigen ervaringen, hun kijk op het thema. Zij, Manuela Julien ((Mozambikaans-Nederlandse, taalkundige en specialist meertaligheid) en Zennu Haile Michaël (Ethiopisch-Nederlandse, trainer/adviseur en mediator op het gebied interculturele communicatie), hebben aan den lijve ondervonden hoe complex integreren kan zijn. Inmiddels houden zij zich al jaren professioneel bezig met dit onderwerp.

Sessie 6: Interculturele theatergroep ‘Theater dialogen’ (datum nog niet bekend)
De acteurs van de theatergroep zijn spelers met verschillende culturele achtergronden: 1ste tot 3de generatie migranten, vluchtelingen met een status, autochtone Nederlanders, jong en oud, met uiteenlopende opleidingen. Naast spelplezier en ontspanning, kunnen zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen, zoals muziek, acteren en presenteren. Trots en zelfvertrouwen groeit door met hun eigen verhaal een bijdrage te leveren aan een mooiere samenleving.

Organisatie:
Manuela Julien van Clínica Babilónica
Zennu Haile Michael van Keer Communicatie

Deze cyclus van zes bijeenkomsten wordt financieel ondersteund door het Initiatievenfonds van Welsaam, Wageningen. Dank daarvoor!

Eén gedachte over “Cyclus: 100 jaar inburgeren en integreren”

  1. Beste initiatiefnemers,
    Wat een heel goed initiatief. Gewoon een open dialoog waarin soms onbekende informatie opduikt die voor iedereen nuttig is. Deze serie zou je gewoon over twee jaar kunnen herhalen. En in de tussentijd kun je het organiseren in andere plaatsen. Wat denk je van Ede of Veenendaal? Waarschijnlijk vind je daar ook veel interesse.
    Proficat ermee en ga zo door!

Geef een antwoord

Reacties zijn zeer welkom. Je email adres wordt niet gepubliceerd. Berichten aan mij graag via het contactformulier. Bij verplichte velden staat een *

  ×  3  =  12

↓