Agglutinerende taal

Een taal waarin waar veel woorden uit deeltjes bestaan die aan elkaar zijn ‘geplakt’, maar niet met elkaar zijn ‘versmolten’. Elk onderdeeltje is te onderscheiden en draagt op inzichtelijke manier bij aan de betekenis van het hele woord. Een voorbeeld van een agglutinerende taal is Turks.