Algemeen Nederlands (AN)

Algemeen Nederlands is de standaardtaal zoals die wordt onderwezen op scholen en wordt gebruikt door de autoriteiten en media in Nederland, België, Suriname en de Nederlandstalige Antillen.