Bias

In het testjargon is een ‘bias’ een onbedoeld en onterecht nadelig óf voordelig effect voor een bepaalde groep te onderzoeken personen.