Brabbelen

Het produceren van opeenvolgingen van steeds dezelfde lettergrepen, zoals ‘bababa’ of ‘gagaga’.