Buiten en binnen het ‘hier-en-nu’

In een gesprek over het buiten hier-en-nu wordt tijdens het gesprek geen visueel materiaal gebruikt. Er wordt gesproken over dingen die op een andere plaats en tijd plaatsvinden. Binnen het hier-en-nu is het tegenovergestelde.