Codemixing

Codemixing is het mengen van fonologische, lexicale of morfosyntactische elementen van twee of meer talen binnen één uiting. Ook genoemd intra-uiting codewisseling.