Conceptuele woordenschat

Het aantal woorden dat het kind of in de ene en/of in de andere taal kent, waarbij slechts één woord geteld wordt per concept.