Een-Ouder-Een-Taal (EOET)

Een taalopvoedingsstrategie waarbij iedere ouder een andere taal met het kind spreekt. In de Engelse literatuur wordt de term OPOL ( “One Parent One Language”) gehanteerd.