Evidence based

Het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo’n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de beste wetenschappelijke informatie die beschikbaar is over de doelmatigheid en doeltreffendheid van die handeling.