Gemengde morfologie

Als de werkwoordsvervoeging in een taal geen verschillende uitgang voor iedere persoonsvorm heeft. Het Nederlands en het Engels zijn voorbeelden hiervan. In het Nederlands hebben de tweede en derde persoon enkelvoud dezelfde uitgang en alle personen in het meervoud ook.