Handelingsverlegen

Handelingsverlegenheid is een toestand die ontstaat wanneer individuele leerkrachten of de school in het algemeen geen verantwoord adequaat antwoord (meer) kunnen geven op de specifieke instructie- en onderwijsbehoeften van een of meer leerlingen. Door sommigen wordt de term gezien als (overbodig) jargon en als eufemisme.
Bron: https://www.encyclo.nl/begrip/handelingsverlegenheid
Zie ook: https://letterhelden.nl/handelingsverlegen/

Geef een reactie

Reacties zijn zeer welkom. Je email adres wordt niet gepubliceerd. Berichten aan mij graag via het contactformulier. Bij verplichte velden staat een *

  ⁄  5  =  1