Minderheidstaal thuis strategie

Er zijn mensen die thuis een andere taal spreken dan Nederlands. Zij gebruiken de zogenoemde minderheidstaal thuis strategie. Dit is de vertaling van de Engelse term “minority language at home”, vaak afgekort als ml@h.