Naamval (of casus)

Elke (buigings)vormen van een (voornaam)woord die zijn betrekking tot andere woorden in de volzin aanduiden. Er zijn vier naamvallen: eerste naamval (nominatief), tweede naamval (genitief), derde naamval (datief) en vierde naamval (accusatief).