Neurolinguïstiek

De neurolinguïstiek houdt zich bezig met de verwerking en verwerving van taal in de hersenen en de cognitieve processen die hieraan ten grondslag liggen. De neurolinguïstiek onderzoekt zowel (de ontwikkeling van) natuurlijke taal in de gezonde als in de gestoorde hersenen. Ook het onderzoek naar taalstoornissen behoort tot het onderzoeksdomein. Daarbij gaat het zowel om aangeboren stoornissen (dyslexie, specific language impairment en bijvoorbeeld verstandelijke handicaps, slechthorendheid en ADHD) als om verworven stoornissen als afasie.

Bron: Wikipedia

Het verschil met ‘klinische linguïstiek’ of met ‘taal-spraakpathologie’ is vooral semantisch en veelal worden de termen met elkaar verward.

Geef een reactie

Reacties zijn zeer welkom. Je email adres wordt niet gepubliceerd. Berichten aan mij graag via het contactformulier. Bij verplichte velden staat een *

1  +  8  =