Normatieve benadering

Benadering waarin genormeerde testen worden gebruikt om de taalbeheersing van het kind te beoordelen.