Nul-morfeem

Morfeem dat op grond van de betekenis van een woord aanwezig verondersteld kan worden, al is het in de vorm niet terug te vinden. ‘Ik loop’ heeft een nulmorfeem. De vervoeging van de eerste persoonsvorm is hetzelfde als de stam van het werkwoord.