Officiële taal

Het begrip officiële taal is niet eenduidig en kan een juridische invulling hebben (bijv. de officiële talen van de EU); het kan een omgangstalig substituut zijn voor een taal met een functie in het openbaar bestuur (bijv. Frans in Frankrijk); of het kan een taal zijn waarvan het bestaan of de waarde door de overheid wordt erkend (bijv. Nederlands en Fries in Nederland).