Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur

OETC zorgt voor lestijden in de moedertaal van allochtone kinderen binnen of buiten het gewone programma. De doelstellingen ervan veranderden in de loop der tijd. De evolutie in Vlaanderen is vergelijkbaar met die in Nederland, maar kent eigen accenten.

  1. Oetc als terugkeeronderwijs vanuit een tijdelijkheidsgedachte
    Eerst vormde oetc een schakel in het terugkeerbeleid, waarbij men kinderen trachtte voor te bereiden op het onderwijs van het herkomstland, in het geval ze zouden terugkeren (Delrue & Ramaut 1998).
  2. Oetc terwille van de integratie met behoud van de eigen identiteit
    Wanneer duidelijk werd dat de meeste van de migrantenkinderen niet zouden terugkeren naar hun land van herkomst, werd oetc ingezet ter ondersteuning van de integratie van allochtone minderheden (Sierens 1993, Sierens 2006). Een belangrijk onderdeel daarin was de bevordering van identiteits- en moedertaalontwikkeling. Dit kreeg in Vlaanderen meer de nadruk dan in Nederland, maar ook hier voldeden de resultaten niet altijd aan de verwachtingen (VLOR, 1999).
  3. Oetc ten dienste van het Nederlands
    In Nederland werd oetc vrij snel ook ingeschakeld voor bestrijding van (taal)achterstand. Het argument daarvoor was dat oetc goed zou zijn voor de taalvaardigheid Nederlands, en bijgevolg voor de onderwijsloopbaan. In Vlaanderen dook deze zienswijze pas veel later op; oetc werd en wordt er vooral verantwoord vanuit de cultuur- en identiteitsbeleving van migrantenkinderen.

Bron: http://taalunieversum.org/onderwijs/taalforum/toon_vraag.php?vraagid=143

Geef een reactie

Reacties zijn zeer welkom. Je email adres wordt niet gepubliceerd. Berichten aan mij graag via het contactformulier. Bij verplichte velden staat een *

  ×  5  =  30