Simplificatie

Cognitieve strategie die taalleerders hanteren wanneer ze het systeem van een nieuwe taal nog niet beheersen. Ze vereenvoudigen de regels. Simplificatie kan plaatsvinden op fonologisch, morfosyntactisch en semantisch niveau.