Taal- en foneembewustzijn

Foneembewustzijn is inzicht hebben in de klankstructuur van gesproken taal. Het is het kunnen opdelen van woorden tot spraakklanken en het kunnen samenvoegen van spraakklanken tot woorden.