Transfer

Overdracht. Hier wordt bedoeld de overdracht van kennis van bepaalde concepten en regels in de ene taal naar de andere taal of talen.