Translation equivalents

Een ‘translation equivalent’ is een begrip dat in beide talen gelijk is maar waarvoor het kind wel twee aparte woorden heeft, één in iedere taal.
Bijvoorbeeld, ‘clothes’ in het Engels en ‘kleren’ in het Nederlands. Het zijn eigenlijk ‘synoniemen’.