Vermijding

Cognitieve strategie waarbij moeilijke aspecten van de (tweede) taal worden vermeden.