Voltooingsfase

De periode vanaf vijf jaar waarin het kind over de basiskennis van zijn moedertaal beschikt.