Voorinstructie of pre-teaching

Voorschotbehandeling. Deze vindt plaats in de kleutergroep als het vermoeden is dat het kind moeite zal hebben met het leren lezen.