Vrije uiting

Vrije uitingen zijn alle uitingen die ‘op zichzelf staan’ en die geen antwoorden zijn die in syntactisch opzicht afhankelijk zijn van de vraag van de gesprekspartner zoals in ’ja/nee’; ‘een beetje’. Het syntactische vermogen van het kind is op grond van dit soort uitingen niet goed te bepalen, maar wel op grond van vrije uitingen.