MeerTaalBlaBlog

Masterclass Schlichting-test een groot succes

Op vrijdag 28/9/18 vond de Masterclass ‘Heeft Tarik een TOS?’ plaats met als doel nieuwe inzichten te bespreken in de taaldiagnostiek bij meertalige kinderen. Ik maakte deel uit van de organiserende werkgroep, bijeen gebracht door dr. Liesbeth Schlichting.

Met een nieuwe wijze van scoren en interpreteren van de testresultaten kan men bij Turks-Nederlandse en de Marokkaans-Nederlandse (met als moedertaal een Berber-taal of Arabisch) kinderen makkelijker besluiten over het volgende:

  1. welke kinderen hebben taalhulp nodig;
  2. voor welke kinderen taalhulp op school voldoende is;
  3. welke kinderen logopedische behandeling hebben nodig ;
  4. welke kinderen hebben extra hulp nodig, bijvoorbeeld vanuit het onderwijs voor kinderen met een spraak- en taalstoornis.

Bij de circa 75 deelnemers riep deze materie veel vragen en discussie op. Mooi! Men was blij dat er eindelijk testgemiddelden bekend zijn voor tenminste deze twee grote groepen meertalige kinderen in Nederland.
Er was ook terechte bezorgdheid dat deze nieuwe informatie niet altijd correct zal worden gebruikt en geïnterpreteerd.
In januari 2019 doen we de masterclass nog een keer!

Onderzoek Dr. Schlichting: groot verschil in taalvaardigheid in het Nederlands tussen kinderen van Turkse en Marokkaanse afkomst

We testen kinderen om o.a. hun taalontwikkeling te beoordelen. Dat doen we door kinderen van dezelfde leeftijd, of die in dezelfde groep zitten, met elkaar te vergelijken. Daarvoor gebruiken we vooral tests die ontwikkeld en genormeerd zijn voor eentalige Nederlandstalige kinderen.
Toch is het bij meertalige kinderen absoluut niet wenselijk om die normen te gebruiken om hun taalontwikkeling in het Nederlands, die vaak hun tweede taal is, te beoordelen.
En als het gaat om het vaststellen of een meertalig kind een taalstoornis heeft of niet is het gebruik van normen voor eentalige kinderen zeker af te raden!
Om deze reden ben ik, samen met veel andere collega’s, bijzonder blij met de nieuwe inzichten die uit Schlichting’s onderzoek kwamen. Dit onderzoek levert gemiddelden op voor de Schlichting tests voor tenminste twee grote groepen meertalige kinderen in Nederland: de Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse (met moedertaal Berbers of Arabisch).
We moeten wel alert zijn op het feit dat dit onderzoek en gemiddelden slechts Turkse en Marokkaanse kinderen betreffen en dat zelfs binnen deze groepen een grote variatie bestaat in taalaanbod in het Nederlands. De anamnese wordt dus extra belangrijk om te weten hoe de taalontwikkeling is geweest en wat het patroon van taalaanbod is.
En ook belangrijk: het is niet wenselijk om deze gemiddelden toe te passen op andere etnische en taalgroepen.
Dit onderzoek bracht ook iets heel belangrijks aan het licht: dat twee groepen die een vergelijkbare achtergrond en geschiedenis hebben in Nederland toch een groot verschil in taalvaardigheid in het Nederlands laten zien! Deze wetenschap maakt ons weer eens bewust van de complexiteit van dit onderwerp en van de diversiteit van factoren die de taalontwikkeling van meertalige kinderen beïnvloedt.

Belangrijke ontwikkelingen in Nederlands beleid meertaligheid!

#taalbeleid #basisonderwijs Betere visie op #meertalig heid en onderwijs!

De laatste tijd zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande in ons land met betrekking tot taal. Deze ontwikkelingen spelen in twee takken binnen de taalkunde die in de laatste jaren naar elkaar toe zijn gegroeid: Tweede taalverwerving en taalontwikkelingsstoornissen.
De nieuwe ontwikkelingen betreffen 1. Het taalbeleid in het onderwijs met betrekking tot de meertaligheid van de kinderen op school en 2. De diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen (het onderscheid tussen een nog onvoldoende blootstelling aan het Nederlands en een taalstoornis).
In maart 2017 werd de handreiking “Ruimte voor nieuwe talenten – Keuzes voor nieuwkomers op de basisschool” gepresenteerd die tot stand is gebracht door een aantal taal- en onderwijsdeskundigen (schrijfgroep Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers) in opdracht van het ministerie van Onderwijs en de PO-raad. De hoofdboodschap in deze handreiking is dat leerkrachten beter kunnen voortbouwen op wat de kinderen (nieuwkomers in Nederland) al kennen en met zich van huis meebrengen (o.a. hun moedertaal).
Deze boodschap geldt niet alleen voor de nieuwkomers maar ook voor andere migrantenkinderen en zelfs autochtone Nederlandse kinderen die thuis een andere taal spreken.
Deze boodschap is gefundeerd op talloze wetenschappelijk onderzoek en wordt al decennia lang overgedragen door taal- en onderwijskundigen. Nu is de stem van deskundigen eindelijk gehoord. Een mooie ontwikkeling en een belangrijke mijlpaal!