Ons privacy-beleid

Clínica Babilónica, gevestigd te Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons- en bedrijfsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is opgesteld in verband met het in werking treden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018. Over de inhoud van deze verklaring kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier!

Persoonsgegevens die wij verwerken

Clínica Babilónica verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij zo al ontvangen. Welke gegevens wij precies ontvangen is afhankelijk van de dienst die u gebruikt.

 • Voor- en achternaam
 • Naam van het bedrijf, de instelling of de organisatie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Clínica Babilónica verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten aan u te leveren;
 • Clínica Babilónica verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • IP-adressen worden verzameld door het Open Source en ‘self hosted’ analyseprogramma Matomo (voorheen Piwik). Dit is bedoeld om inzicht te verkrijgen vanwaar, en waarover, de website wordt geraadpleegd. De gegevens worden alléén lokaal op onze server opgeslagen en nooit naar derden doorgegeven (zoals bijvoorbeeld wel het geval is met Google Analytics).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Clínica Babilónica bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Clínica Babilónica verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hierover zullen wij u altijd informeren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Met behulp van het programma Matomo gebruikt Clínica Babilónica alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken geven ons inzicht vanwaar en waarover de website wordt geraadpleegd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als u liever niet hebt dat uw bezoek wordt gemeten door Matomo, kunt u zich daarvan laten uitsluiten met de ‘Volg mij Niet’ functie van uw browser. Een alternatief is om hieronder op de opt-in knop de klikken. Deze verschijnt alleen als de ‘Volg mij niet’ functie van uw browser is uitgeschakeld.

.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Clínica Babilónica en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op de website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Clínica Babilónica wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Clínica Babilónica neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

↓