Schrijf een Meertaalblablogbericht!

Vind je het leuk om zelf een blogbericht te publiceren op Clínica Babilónica? Dat kan! Het zal door veel lezers worden gezien en gewaardeerd! Wel behoud ik het recht om een bijdrage niet te publiceren, of jou te vragen om het aan te passen, als ik die niet voldoende vind passen in de aanpak en doelstellingen van Clínica Babilónica.

De volgende aanwijzingen helpen je:

 • Het bericht moet gaan over meertaligheid. Hieronder valt ook het spreken van een of meerdere dialecten.
 • Er zijn aspecten aan meertaligheid die ik belangrijk vind en waarop Clínica Babilónica zich richt. Met één of meer daarvan moet in het bericht altijd een relatie bestaan:
  • Taalontwikkelingsstoornissen (TOS/SLI)
  • Diagnostisch onderzoek en testen
  • Logopedie, therapeutische aanpak en methoden
  • Opvoeding, taalstimulering
  • Meertaligheid op school
  • Sociale cohesie
  • Meerwaarde van meertaligheid in het gezin
  • Meerwaarde van meertaligheid in de samenleving
  • Erftalen, meertaligheid en cultuurverrijking
 • Doe er een foto of een leuke afbeelding bij waarop geen rechten gelden, die in de kop van het bericht komt te staan.
 • Een of twee andere afbeeldingen, tabellen, grafieken of foto’s kunnen in de tekst worden geplaatst.
 • Geef je emailadres en eventueel het adres van je website.
 • Omvang pakweg 100 tot maximaal 600 (A4tje?) woorden
 • Kies een aansprekende titel.
 • Stuur het bestand op via het contactformulier
 • De bijdrage mag in het Nederlands, Engels of in het Portugees worden geschreven. Het kan ook in een andere taal zijn mits voorzien van een vertaling naar het Nederlands of Engels.
 • De bijdrage wordt onder je eigen naam gepubliceerd, waarbij je naam in het bericht kan linken naar je email of je website.
 • Mocht op de website gereageerd worden op je artikel en dit om een reactie van jouw kant vraagt, verwacht ik dat je daarvoor even de tijd neemt.
↓