Vandaag is het internationale dag van de moedertaal

#Moedertaal is waarin een kind normen en waarden krijgt geleerd

Het idee om een internationale dag van de moedertaal te vieren was het initiatief van Bangladesh. In 1999 werd het voorstel door UNESCO goedgekeurd en sinds 2000 wordt er in de hele wereld aandacht aan besteed. 21 Februari is de dag dat in Bangladesh stil wordt gestaan bij de strijd om erkenning van de Bangla taal.

UNESCO gelooft in het belang van culturele en taalkundige diversiteit en dat deze bijdragen aan een duurzame samenleving.

Helaas staat taalkundige diversiteit in toenemende mate onder druk. Dit komt o.a. omdat sommige talen minder belangrijk of minder nuttig worden gevonden dan anderen. Sprekers van die talen zijn er in een steeds kleiner aantal en als gevolg daarvan verdwijnen steeds meer talen.

Respect voor je #Moedertaal is respect voor jou als mens

Ongeveer 40% van de wereldbevolking heeft geen toegang tot onderwijs in de taal die ze het beste spreken en begrijpen. Gelukkig is er ook vooruitgang. Er is steeds meer meertalig onderwijs, met de moedertaal als basis. Steeds meer wordt het belang hiervan ingezien, vooral in de beginfase van het onderwijs.
Bron: UNESCO

Moedertaal is waarin een kind normen en waarden krijgt geleerd. Hij geeft een gevoel van geborgenheid en thuis; hij is de basis voor het leren van andere talen; hoe rijker de moedertaal, hoe meer je hetzelfde wilt leren zeggen in andere talen die je leert.

Respect voor je moedertaal is respect voor jou als mens. Erkenning van je moedertaal laat jou er bij horen.

Geef een antwoord

Reacties zijn zeer welkom. Je email adres wordt niet gepubliceerd. Berichten aan mij graag via het contactformulier. Bij verplichte velden staat een *

32  −    =  29

↓