Anamnese MeerTaalaanbod en Vroege Taalontwikkeling

De AMVT is een vragenlijst waarmee naast de meertalige taalachtergrond, tevens belangrijkste vroege mijlpalen en indicatoren van een mogelijke taalstoornis bij het kind kunnen worden geïnventariseerd.

Referentie: Julien, 2019. Derde druk Taalstoornissen bij meertalige kinderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *