Anamnese MeerTaalaanbod en Vroege Taalontwikkeling

De AMVT is een vragenlijst waarmee naast de meertalige taalachtergrond, tevens belangrijkste vroege mijlpalen en indicatoren van een mogelijke taalstoornis bij het kind kunnen worden geïnventariseerd.

Referentie: Julien, 2019. Derde druk Taalstoornissen bij meertalige kinderen.

Geef een reactie

Reacties zijn zeer welkom. Je email adres wordt niet gepubliceerd. Berichten aan mij graag via het contactformulier. Bij verplichte velden staat een *

37  −  35  =