Begrippen en afkortingen

Op deze bladzijde vind je een beperkt overzicht van begrippen en termen die je kunt tegenkomen in de vakgebieden van logopedie en klinische linguïstiek in relatie tot meertaligheid. De meeste termen hebben een bredere betekenis in de taalkunde, zelfs in de wetenschap in het algemeen, maar ze staan hier beschreven vooral gericht op de bovengenoemde context. De lijst is niet uitputtend en de beschrijving kan misschien duidelijker. Soms staan er referenties bij. Mocht je aanvullingen of verbeteringen hebben, houden wij ons aanbevolen!
(Er staan een paar termen bij in het Portugees – zo kunnen ook de lezers van mijn Portugeestalige teksten zien wat ik met deze woorden bedoel.)

Geef een antwoord

Reacties zijn zeer welkom. Je email adres wordt niet gepubliceerd. Berichten aan mij graag via het contactformulier. Bij verplichte velden staat een *

80  +    =  81

↓