Semi-lingualism

Gebeurt als geen van de talen van een meertalig kind voldoende gestimuleerd wordt, waardoor het kind geen van de talen goed leert beheersen.