Voortalige periode

De periode voorafgaand aan de verschijning van het eerste woord.