Fonologisch bewustzijn

Het bewustzijn van de betekenisonderscheidende functie van klanken in de taal en van de vaardigheid om ze te manipuleren. Dit is een belangrijke deelvaardigheid van het lezen en schrijven.