TOS

Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is een ontwikkelingsstoornis waarin de taalontwikkeling van het kind afwijkend is of beduidend achterblijft ten opzichte van andere aspecten van de ontwikkeling zoals non-verbale intelligentie, gehoor, motorische en sociale en emotionele vaardigheden.

De Engelstalige term is ‘developmental language disorder’ (DLD). Ook kom je een oudere term nog wel tegen: ‘specific language impairment’ (SLI).