TOS

Een specifieke taalstoornis of taalontwikkelingsstoornis is een ontwikkelingsstoornis waarin de taalontwikkeling van het kind afwijkend is of achterblijft ten opzichte van andere aspecten van de ontwikkeling zoals non-verbale intelligentie, gehoor, motorische en sociale en emotionele vaardigheden.
Drie andere termen die worden gebruikt om hetzelfde verschijnsel aan te duiden zijn: primaire taalontwikkelingsstoornis, de Engelse term ‘specific language impairment’ (SLI) en taalontwikkelingsstoornis (TOS). Kijk ook eens naar deze uitleg door Kentalis: