SLI

Specifieke taal(ontwikkelings)stoornis is een ontwikkelingsstoornis waarin de taalontwikkeling van het kind afwijkend is of achterblijft ten opzichte van andere aspecten van de ontwikkeling zoals non-verbale intelligentie, gehoor, motorische en sociale en emotionele vaardigheden. Drie andere termen die in Nederland vaak worden gebruikt om dezelfde verschijnsel aan te duiden is primaire taalontwikkelingsstoornis, de Engelse term ‘specific language impairment’ (SLI) en taalontwikkelingsstoornis (TOS).