Taalbias

Testen, zelfs psychologische testen, zijn vaak zo sterk geassocieerd met de taal waarin ze zijn ontwikkeld dat zij een taalbias hebben voor mensen uit andere culturen, die de Nederlandse taal niet door en door kennen: zij hebben een onbedoeld verschillende uitkomst voor sprekers van verschillende talen.