Fonologische segmentatie

De veelal onbewuste mentale activiteit van het onderscheiden van de onderdelen (segmenten) van gesproken tekst of geluid, bijvoorbeeld het ‘horen’ van de klanken waaruit een woord bestaat.