Descriptieve benadering

Een diagnostische benadering die uitgaat van een beschrijving van het spontane taalgedrag van het kind. Door middel van een zo nauwkeurig mogelijke beoordeling van taalsamples van het kind kan bepaald worden in welke taaldomeinen de belemmeringen bestaan die de taalontwikkeling problematisch maken.