Dialect

« Back to Glossary Index

Een regionale variant van een taal. Ook in de steden wordt vaak een dialect gesproken dat duidelijk afwijkt van het Standaard Nederlands (Haags, Rotterdams, Amsterdams, enz.).
Sommigen zeggen: een dialect is de taal die niet gewonnen heeft. Wat in een land de taal van het land wordt genoemd is altijd de taal van de groep die in de loop van de geschiedenis de dienst is gaan uitmaken en haar taal aan de rest van het land heeft opgelegd. In de meeste landen van de wereld is dat fenomeen te herkennen, ook in Nederland.
In veel landen wordt het woord dialect ook denigrerend gebruikt: een dialect zou geen taal zijn, zou geen cultuurdrager zijn en met dialectsprekers wordt de spot gestoken.

« Back to Glossary Index