Nuttige referenties

In ‘Taalstoornissen bij meertalige kinderen’ staan veel nuttige bronnen genoemd van verdere, of meer wetenschappelijke, informatie. Deze bladzijde is daarop een aanvulling. Dit is zeker geen uitputtend overzicht.  Mocht u zelf relevante bronnen willen aanbevelen: tips en adviezen zijn zeer welkom! Bedankt vast!

http://meertalig.nl/
Meertalig.nl is een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Op deze site vindt u betrouwbare, heldere informatie: de “basics” van meertalig opvoeden. Meertalig.nl is verfrissend anders en telkens up to date door maandelijkse bijdragen van experts en ouders. Meertalig.nl is een initiatief van De Taalstudio en de samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden.

http://www.meertalig.nl/index.php/bilingualism-matters/bilingualism-matters
Bilingualism Matters is een Europees onderzoeksnetwerk dat kennis over meertaligheid verspreidt. Het werd in 2008 opgericht met als doel het promoten van de voordelen van het spreken van meer dan 1 taal. Haar missie is het overbruggen van de kloof tussen wetenschap en samenleving. Intussen is Bilingualism Matters uitgegroeid tot een Europees netwerk met 11 vestigingen door heel Europa. Het hoofdkantoor is gevestigd aan de Universiteit van Edinburgh. Sinds 27 september 2014 heeft Bilingualism Matters een Nederlandse vertakking: Bilingualism Matters@NL, ondergebracht bij De Taalstudio.

http://www.tweetaligopgroeien.org
-DEZE SITE LIJKT NIET MEER TE BESTAAN (3 april 2019)-
Deze website is speciaal ontworpen om een bron van ondersteuning en informatie te zijn voor al diegenen betrokken bij of geïnteresseerd in tweetalige kinderen en hun opvoeding en educatie. Hier kun je een aantal bronnen van informatie vinden. Ook zijn er gegevens van tientallen boeken over een reeks van onderwerpen gerelateerd aan het opvoeden van tweetalige kinderen of tweetaligheid in het algemeen. Op een aparte pagina hebben ze een selectie gemaakt van wat zij beschouwen als behulpzame en kwalitatief goede blogs en sites. Ze hebben ook de gegevens van een aantal  oudergroepen uit verschillende delen van het land verzameld.

http://www.speechtherapy.co.uk/
This site provides links, information and discussion forums for Speech and Language Therapists, associated medical and educational professionals, as well as resources for those affected by communication disabilities and their families. The aim of this site is to provide a resource of up to date links, information and entertainment.

http://www.bilingualism.co.uk/
This site aims to be a resource for speech and language therapy professionals who wish to deliver therapy in the medium of mother tongue / home language. This may be a language which you do not share with your client. Bilingual resources, skills working with co-workers and interpreters and basic concepts are discussed to help you identify disorder from diversity.
Bilingual children and adults are just as likely to experience communication impairments as their monolingual peers. However, in some communities bilingualism may be viewed negatively. As a result, the home language is often blamed for the communication impairment and clients are encouraged to abandon their bilingualism in favour of a monolingual majority language (such as English). The aim is to challenge this bad practice and show that mother tongue / home language therapy is possible, effective and enjoyable. This site provides information on the complex areas of bilingualism and communication impairment.

https://meertaligheidentaalstoornissenvu.weebly.com/
De website Meertaligheid en Taalstoornissen is bedoeld als een hulpmiddel aan logopedisten, klinisch linguïsten en andere taalonderzoekers die te maken krijgen met meertalige kinderen die worden doorverwezen met een vermoeden van een specifieke taalstoornis in de gesproken taal. Van taalonderzoekers kan niet verwacht worden dat zij kennis hebben van tientallen talen. Ook zijn er voor veel talen geen genormeerde toetsen voorhanden om vast te stellen of een kind een verstoorde taalontwikkeling heeft. Met deze wiki wordt geprobeerd een handreiking te bieden in deze situatie. Tevens kan deze pagina inzichtgevend zijn voor leerkrachten die met meertalige leerlingen te maken hebben.

http://www.asha.org/practice/multicultural/
Veel bronnen over het werken met twee- en meertaligen met een taal- en/of spraakstoornis.

http://www.taalcanon.nl/vragen/hebben-tweetalige-kinderen-een-taalachterstand/
Op deze bladzijde beantwoordt Elma Blom verschillende vragen over de relatie tussen meertaligheid en taalachterstand.

Heb je tips voor waardevolle bronnen? Geef ze me door! Bedankt vast!

Geef een antwoord

Reacties zijn zeer welkom. Je email adres wordt niet gepubliceerd. Berichten aan mij graag via het contactformulier. Bij verplichte velden staat een *

5  ×  4  =  

↓