Downloads bij het boek

De volgende formulieren, tabellen, en kaders staan hier ter beschikking aan professionals die het boek ‘Taalstoornissen bij meertalige kinderen. Diagnose en behandeling’, eerste (2008) en tweede druk (2013), gebruiken.
De derde druk (2019) is anders georganiseerd. De grootste bijlagen en enkele van de opdrachten zijn te vinden op de website van de uitgever Pearson; de correcte url-locatie staat in het boek vermeld.
Ik raad je af om dit materiaal toe te passen zonder je in de achtergrond ervan te hebben verdiept en zonder de toelichting in het boek. Het gebruik van het materiaal zonder te beschikken over dat inzicht kan leiden tot verkeerde interpretaties van de verzamelde gegevens. Dit kan leiden tot verkeerde conclusies en ongeschikte adviezen!
De bestanden zijn beschikbaar in rtf-format en oproepbaar in elke tekstverwerker. De bestanden zijn dus ook aan te passen. De ruimtes om informatie in te typen kun je bijvoorbeeld zelf gemakkelijk  vergroten. Als je zelf een aangepaste versie maakt, stel ik prijs op bronvermelding en graag ontvang ik jouw veranderde versie,  met de redenen van je aanpassing. Daar leer ik ook weer van! Als je dat wilt, stel ik je aangepaste materiaal hier weer beschikbaar. Voor vragen en opmerkingen over de formulieren kun je contact met me opnemen.

De volgende vier bestanden, behorende bij de eerste (2008) en de tweede druk (2013), zijn hier te vinden:

DownloadTabel horend bij Opdracht 1, Hoofdstuk 5: Vergelijking tussen Nederlandse en Turkse morfologie
DownloadKader horend bij opdracht 2, hoofdstuk 6: Morfologie-oefening
DownloadBijlage 2. Anamnese Taalaanbod
DownloadBijlage 5. Wensen van de ouders
↓