Ontstaan van Clínica Babilónica

Taalstoornissen bij Meertalige kinderen diagnose en behandelingHet idee voor deze website is ontstaan toen ik bezig was aan mijn boek ‘Taalstoornissen bij meertalige kinderen. Diagnose en behandeling’ (uitgegeven bij Pearson Assessment and Information). De bijlagen in het manuscript werden te groot en zouden eigenlijk ingekort moeten worden. Maar om die informatie toch met collega’s te delen maak ik ze via deze website toegankelijk. Ik hoop dat dit kan helpen in het dagelijkse werk met meertalige kinderen met taalproblemen. De informatie in het boek en op deze website is geïnspireerd door jaren ervaring met het werken met kinderen met taalstoornissen en met zich normaal ontwikkelende meertalige kinderen. Taal is een fundamenteel en machtig menselijk cognitief vermogen dat zich gedurende ons hele leven ontwikkelt in de context van sociale interactie. Er zijn echter kinderen die om de ene of andere reden moeite hebben met het ontwikkelen van dit essentiële menselijke kenmerk. Deze kinderen hebben dus een taalstoornis. De achterliggende oorzaak is heel divers. Communicatie met de omgeving en ontplooiing op school worden hierdoor belemmerd. Gelukkig werken verschillende disciplines samen om kinderen met taalproblemen te helpen. Wanneer kinderen met taalontwikkelingsproblemen meer dan één taal spreken, wordt vaak de vraag gesteld of het wel slim is om zo’n kind meertalig op te voeden of misschien zelfs wel nadelig. De vraag leeft niet alleen bij ouders en familieleden, maar ook bij professionals. Het doel van het boek ‘Taalstoornissen bij meertalige kinderen. Diagnose en behandeling’ en van deze website is om een brug te slaan tussen de beschikbare theoretische en wetenschappelijke informatie en de praktische situaties waarmee professionals zoals leerkrachten, logopedisten, klinisch linguïsten en spraak-taalpathologen, maar ook vele anderen, dagelijks te maken hebben. Uit eigen ervaring en van collega’s weet ik dat het niet eenvoudig is om die theoretische informatie in het complexe dagelijkse werk met meertalige kinderen toe te passen.

↓