Vragen, antwoorden, discussie

Ik krijg vaak vragen, tijdens mijn diagnostisch werk, van ouders of collega’s, bij lezingen en in workshops, en via deze website. Zo goed als ik kan, geef ik een antwoord, of een reactie. Vaak levert dat weer een nuttig gesprek op. Veel thema’s die naar voren komen zijn van belang ook voor anderen dan de persoon die de vraag stelde. Daarom heb ik besloten deze pagina te maken en langzaam aan te vullen.

De vragen zijn altijd relevant en vaak prikkelend. Maar het vakgebied is complex en elk individu, elke (moeder)taal, elke manifestatie van een TOS, elke blootstelling aan T2 (Nederlands dus vaak), elke context, etc., etc., is verschillend. Er is dan ook zelden een eenduidig antwoord mogelijk. Ook is de wetenschap constant in beweging en worden nieuwe inzichten ontwikkeld.
Ik heb veel plezier in het formuleren van een antwoord of een reactie, gebaseerd op mijn observaties en wat ik weet uit eigen onderzoek en uit andere nationale en internationale studies. Toch heb ik de wijsheid niet in pacht, en ook heb ik niet altijd de tijd om er heel diep in te duiken. Aanvullingen en correcties zijn dan ook altijd welkom!

Hieronder zie je een aantal van de vragen die me zijn gesteld. Als je er op klikt ga je naar een nieuwe pagina met mijn reactie. Onder aan die pagina heb je gelegenheid om te reageren of met elkaar in discussie te gaan. Kom regelmatig terug naar deze pagina, want ik ga proberen om ook met oude aantekeningen de lijst zo groot mogelijk te maken. Maar dat duurt even….

Hoe lang moet een kind Nederlands taalaanbod hebben gehad of hoe lang moet een kind Nederlandstalig onderwijs gevolgd moet hebben om bij hem/haar een Nederlandse taaltest af te kunnen/mogen nemen?

Voor meertalige kinderen is er vaak geen passende normering. We doen dan aan procesdiagnostiek en vergelijken hoe het kind ten opzichte van zichzelf is vooruitgegaan. Maar… wanneer is er sprake van een significante vooruitgang?

Bij het gebruik van de CELF mag je de normen pas gebruiken na 5 jaar Nederlands onderwijsaanbod. Telt hierbij de Voorschool mee?